Choď na obsah Choď na menu
 


Rozdelenie Tanca

27. 2. 2009

Tanec sa delí podľa historických a funkčných kritérií na:

  • ľudový, spoločenský,
  • historický, klasický,
  • moderný, súčasný,
  • charakterový tanec.

ĽUDOVÝ TANEC
je najstarší, vytvorili si ho ľudia rôznych národností v rôznych krajinách. Spája sa s národnými tradíciami...

SPOLOČENSKÝ TANEC

je to druh zábavy ľudí, vznikol väčšinou úpravou ľudových tancov (formoval sa už v prostredí šľachty, neskôr obyvateľov miest).

HISTORICKÝ TANEC

bol to pôvodne spoločenský tanec šľachty. Obmieňal a rozvíjal sa súčasne so spoločenským vývojom tejto spoločnosti. Z nášho dnešného pohľadu je to teda historický tanec.

KLASICKÝ TANEC
bol to pôvodne spoločenský tanec šľachty. Obmieňal a rozvíjal sa súčasne so spoločenským vývojom tejto spoločnosti. Z nášho dnešného pohľadu je to teda historický tanec.

MODERNÝ TANEC

začal sa formovať na prelome 19. a 20.storočia ako reakcia na úpadok baletu (divadelného tanečného umenia) v závere 19.storočia. Prvými priekopníkmi- reformátormi tanca boli:

  • Francoise Delsarte (vytvoril pohybový systém vychádzajúci zo znalosti anatómie ľudského tela a jeho pohybových možností);
  • Loie Fullerova (herečka bez tanečného vzdelania, tanečné improvizácie vychádzali z jej citov a nálad);
  • Isadora Duncanova (prirodzený pohyb, vychádzala z pohybového systému F.Delsarta);
  • Émile Jacques-Dalcroze (rytmická gymnastika pôvodne vytvorená pre hudobníkov, aby cítili pohyb celým telom);
  • Rudolf von Laban (rodák z Bratislavy, reformátor tanca, teoretik, pedagóg, choreograf, autor tanečného písma- zápisu tanca)

SÚČASNÝ TANEC
Najmodernejšie techniky, ktoré rozpracúvajú jednotlivé individuality- osobnosti. Množstvo smerov, ktoré vznikali pôvodne ako kontrast ku klasickému tancu (podobne ako moderný tanec).

CHARAKTEROVÝ TANEC
je to tanečná technika vytvorená štylizáciou- úpravou ľudových tancov pre javiskové využitie. Korene charakterového tanca zasahujú do obdobia romantizmu, kedy sa prebudil záujem o ľudové umenie. Začali sa študovať i ľudové tance. Charakterový, znamená tanec pochádzajúci z ľudu, charakterizujúci temperament, správanie sa a spôsob tancovania rôznych národov.

SCÉNICKÝ TANEC
obsahuje zrozumiteľne jasne formulovanú myšlienku (obsah), tomu zodpovedajúce hudobné stvárnenie, vyjadrenie myšlienky (obsahu) pohybmi. Taktiež obsahuje súlad obsahu a formy, ktorou sa obsah vyjadruje (správne volené kroky, pohyby, gestá, kostými, scénická výprava, osvetlenie).

Obrázok